Новини

( 6 Новини )
  • 19/04/2021 14:50
От днес, 19 април, започва приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв.
  • 24/02/2020 13:33
Участие на "Кросс Слот България" ЕООД на Mеждународна селскостопанска изложба "Агра 2020" - 19-23 февруари 2020 г
  • 02/02/2020 13:35
Участие на "Кросс Слот България" ЕООД на Добрички панаир 29.01-01.02.2020 г
  • 28/06/2019 01:16
Groundswell Agriculture No-Till Show & Conference е годишно изложение и конференция фокусирани върху опазването на земеделието.
  • 28/03/2019 03:31
"Фарморганикс България" ЕООД представи Cross Slot® No-Tillage пред земеделски и търговски фирми в Египет. Целта на двустранните срещи беше да се засилят бизнес отношенията между двете страни. "Фарморганикс България" ЕООД беше единствената българска фирма, която търгува с уникална по рода си земеделска техника.
  • 17/02/2019 03:43
На 15.02.2019 г стартира първата двудневна NO-TILL конференция NТLAB19 в Украйна. Лектори бяха учени в областта на селското стопанство и много земеделци, които практикуват технологията NO-TILL. Cross Slot® No-Tillage работният орган беше изложен от партньора ни в Украйна - ООО "Союз-Спецтехника". Благодарим на всички земеделци, които имаха интерес да научат повече за технологията Cross Slot® No-Tillage.
© 2018 - 2024 Всички права запазени