По-добър начин с Cross Slot

Cross Slot сеялките могат да увеличат добива и печалбите на земеделските производители

Cross Slot е единствената известна No-Till технология и система в света, която произтича от обширни, независими, публикувани и рецензирани биологични изследвания.


Повишаването на дoбива води до повече печалба, отколкото до намаляване на разходите

Ползи

В сравнение с оран и минимална обработка на почвата:

· Добив депресиите са редки - дори и през първата година.

· Повишаване на добива е много вероятно - нови управленски умения са овладени.

· Намалява използването на гориво - от 50-75% (25-50% в сравнение с минимална обработка на почвата).

· Намалява труда - с до 60%.

· Намалява времето в седалката на трактора - с до 50%.

· Намалява разходите - с до 50%.

· Повече декари могат да се отглеждат със същите ресурси = по-голяма печалба.

· Като алтернатива, повече време е на разположение за управление и развлечения.

· Подмяната на машини и поддръжката са по-редки.

· Намалява ерозията на почвата - ветрова и водна.

· Камъните не са доведени до повърхността - те са прогресивно вкопани.

· Счупвания в каменисти почви са редки - по време на оран те са чести.

· Намалява загубата на влага в почвата - при всяка една операция на оран почвата може да загуби 12 - 25 мм (12-25 м3/ дка) вода.

· Намалява се честотата на напояване.

· Цената на капитала е не повече, отколкото при обработени почви - оперативните разходи са силно намалени.

· Изгражда органичните вещества в почвата - оран изчерпва органичната материя.

· Намаляване на емисиите на CO2 в атмосферата няколко пъти.

· Намалява уплътняването на почвата.

· Увеличава способността за трафик - машини и инвентар.

· Позволява по-ранна паша на нови пасища - намалено тъпчене и други щети.

Cross Slot сеялките могат да увеличат добива. Тракторите и комбайните не могат!

 

Ето какво казват някои отнашите клиенти за системата:

„Най-добрата фуражна култура, която някога съм имал“
Д. Ходдър, млекопроизводител, Икaвай, Нова Зеландия.

"Най-доброто решение, което взех, беше да си купя Cross Slot®"
Нелсън Джайлс, предприемач, Марлборо, Нова Зеландия.

"Не мога да разбера защо всеки не купи едно от тези неща"
Д. М. Джайлс, предприемач, Манавату, Нова Зеландия.

"В тазгодишния конкурс за отглеждане на пшеница "Ravensdown", моите 9,3 т / хa добив, засети с Cross Slot в 7-годишно No-Tillage пълно със слама, спечелиха третата Кентърбъри среща на национално ниво"
Дейвид Уорд, земеделски производител, Ашбъртън, Нова Зеландия.

"Средният добив на най-добрите ни рeпички, засети с Cross Slot® през 1999 г., беше 19 т / ха, а използването на твърда почва при No-Tillage беше изключително. Типичния добив е 12 т / ха."
Катрин Ходър, мениджър на млекопреработвателната ферма, Булс, Нова Зеландия.

© 2018 - 2023 Всички права запазени