Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

В тази секция са записани въпросите и отговорите за Cross Slot No-tillage, които много хора са поставили през годините. По-пълни референтни обяснения могат да бъдат намерени в две допълнителни книги, написани от авторите и на нашия уеб сайт (вижте "Книги, написани от нашия състав "). Не случайно хората, отговорни за Cross-Slot No-tillage, са признати международни експерти в тази област и имат участие в редица международни конференции по темата като гост-лектори. Всъщност Cross-Slot No-tillage технологиите възникнаха в резултат на техния 30-годишен изследователски проект, чиято цел беше да разберат защо други технологии и системи не винаги са работили надеждно.
Cross Slot възприема различен подход от другите No-tillage системи. Намаляването на риска от влошаване на реколтата е цел номер едно. Отговорите на въпросите се базират на тази наука и разкриват редица нови научни принципи и управленски техники, които не са известни или добре разбрани преди това изследване.
Какъв е по-добрият начин читателите да разберат, как се различават тези принципи от другите технологии за обработка на почвата, отколкото да преглеждат въпросите и отговорите, които безброй фермери, учени, консултанти и еколози са задали през годините?

Тема                                                                                                                                Въпроси
                    

Приложения                                                                                                                   43 стр.

Налични машини                                                                                                         53 стр.

Реколта от посевите                                                                                                      3 стр.

Прахови мулчове и не-овлажняващи пясъци                                                     20 стр.

Икономика                                                                                                                     46 стр.

Инженерен дизайн                                                                                                      38 стр.

Разположение на тор                                                                                                  25 стр.

Кълняемост и поникване на растението                                                               18 стр.

Hairpinning ("ефекта на фибата") и примеси с остатъци                                  23 стр.

Работа/експлоатация                                                                                                  51 стр.

Изисквания за мощност                                                                                             40 стр.

Управление на растителните остатъци                                                                 34 стр.

Оценка на риска                                                                                                           47 стр.

Контрол на дълбочината на сеитбата                                                                    31 стр.

Закриване на разреза                                                                                                 29 стр.

Микросреда на разреза в сухи почви                                                                     12 стр.

Ползите от Cross Slot® No - Till                                                                                  59 стр.

Микросреда на разреза в мокри почви                                                                 21 стр.

Форма на разреза                                                                                                         11 стр.

Свиване на разреза                                                                                                      16 стр.

Значение на въглеродa в почвата                                                                             4 стр.

Влиянието на Cross Slot® No-tillage сеялките върху реколтата от посевите 8 стр.
© 2018 - 2023 Всички права запазени