Участие на "Фарморганикс България" ЕООД в бизнес делегация придружаваща Президента на Република България 25-27 март 2019 г, Кайро, Египет.

  • 28/03/2019 03:31
"Фарморганикс България" ЕООД представи Cross Slot® No-Tillage пред земеделски и търговски фирми в Египет. Целта на двустранните срещи беше да се засилят бизнес отношенията между двете страни. "Фарморганикс България" ЕООД беше единствената българска фирма, която търгува с уникална по рода си земеделска техника.
1 2 3 4 5

Участие на "Фарморганикс България" ЕООД в бизнес делегация придружаваща Президента на Република България 25-27 март 2019 г, Кайро, Египет.

© 2018 - 2024 Всички права запазени