Участие на "Кросс Слот България" ЕООД в Groundswell Agriculture No-Till Show & Conference, Хертфордшир, Великобритания

  • 28/06/2019 01:16
Groundswell Agriculture No-Till Show & Conference е годишно изложение и конференция фокусирани върху опазването на земеделието.
1 2 3 4 5

Groundswell Agriculture No-Till Show & Conference:
Консервационно земеделие. Практически идеи за това как да се справим в новия екологичен и политически климат, като същевременно възстановим основния си актив - почвата. Сеитбата от Cross Slot® No-Tillage се извърши в специално подготвени полета с изключително тежки растителни остатъци и тежка почва.
Място на проведжане: Lannock Manor Farm, Хертфордшир, Великобритания
26 и 27 юни 2019 г.

© 2018 - 2023 Всички права запазени