Закупете No-Till сеялка Cross Slot с 50% субсидия

по Националния план за възстановяване и устойчивост!

 
 
 
 

Contact Details                                  

Cross Slot IP Limited

Dr John Baker, CEO 
Ph. +64 (0)21 715 205
baker@CrossSlot.com

Cross Slot Bulgaria Limited
Farmorganix Bulgaria Limited   
Stilian Bozhidarov Botev
Sofia, Bulgaria
Ph. +359 879 690 322            office@crossslot.bg


 

 

© 2018 - 2023 Всички права запазени